Gradovi Beograd i Novi Sad i Gradske opštine Vračar i Savski venac, uspostavili su međupštinsku saradnju potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje od strane gradonačelnika i predsednika opština.

Gradovi Beograd i Novi Sad i Gradske opštine Vračar i Savski venac, uspostavili su međupštinsku saradnju potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje od strane gradonačelnika i predsednika opština.

Kao rezultat ove saradnje, osnovan je Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji namenjen osobama sa invaliditetom, a u cilju povećanja dostupnosti usluga, informacija i komunikacija. Kroz međuopštinsku saradnju koja je prvi put uspostavljena na ovaj način, udruživanjem resursa i kapaciteta, obezbeđuje se razmena iskustava i dobre prakse, povećava se efikasnost rada, unapređuje primena principa dobre uprave, a sve sa ciljem podizanja nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i stvaranja jednakih mogućnosti.

U okviru novoosnovanog servisa pružaju se servisne informacije ( isključenja vode, struje, izmene na linijama gradskog prevoza…) dostupne i u zvučnom obliku i na znakovnom jeziku putem aplikacije za mobilni telefon Info za sve, koja je dostupna na google play , zatim besplatna usluga tumača za znakovni jezik i SOS poziv tumača za znakovni jezik 24/7, u hitnim slučajevima, preko mobilne aplikacije, kao i informacije na Brajevom pismu. Servis će štampati promotivne materijale i na Brajevom pismu.

Građani mogu Servisu da prijave barijere na javnim površinama (podignuti ivičnjaci trotoara, stubići i dr.) i na objektima javnih instutucija (nepostojanje rampi), te će uputiti prijave nadležnim organima da obezbede pristupačnost i nesmetano kretanje.

Kontakt Servisa: servisinfozasve@gmail.com