U okviru akcije povodom ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, prikupljeno je 450.000 dinara za kupovinu opreme za Video relej centar Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik koja će omogućiti da podrška gluvim i nagluvim osobama bude dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji.

U okviru akcije povodom ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, prikupljeno je 450.000 dinara za kupovinu opreme za Video relej centar Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik koja će omogućiti da podrška gluvim i nagluvim osobama bude dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. Od sredstava prikupljenih tokom ove akcije, a uz pomoć donatora i platforme donacije.rs, biće nabavljena 4 tableta, 2 računara i 5 mobilnih telefona za potrebe rada Video relej centra.

Nacionalni prevodilački centar (Centar) ima za cilj uklanjanje barijera u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, da se zajednica osnaži, a pojedinci ravnopravno ostvaruju osnovna prava i uključe se u sve životne sfere.

VRC (Video relej centar) je videotelekomunikacioni servis tj. usluga video releja koji omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju koristeći uslugu tumača za znakovni jezik sa osobama koje čuju, i obrnuto, osobama koje ne poznaju znakovni jezik da komuniciraju sa gluvim osobama.

Centar omogućava osobama koje su gluve i nagluve i koje koriste znakovni jezik da u realnom vremenu putem različitih aplikacija (Skype, Imo, WhatsApp, Viber i Messenger) komuniciraju među sobom i sa osobama koje čuju. Za korišćenje ove usluge potrebno je imati odgovarajući smart telefon, tablet ili kompjuter koji poseduje video kameru i internet konekciju sa brzim protokom.

Unapređivanje postojećih resursa i Video relej centra u okviru Gradske organizacije gluvih Beograda, omogućiće im da svoje usluge stave na raspolaganje svim gluvim i nagluvim osobama sa teritorije cele Srbije, ali i onima iz regiona i inostranstva koje koriste Srpski znakovni jezik (SZJ), a imaju potrebu za uslugom tumača SZJ, za komunikaciju sa sagovornicima na teritoriji Srbije. Osim toga, uslugu prevođenja će moći da dobiju sve gluve i nagluve osobe koje koriste srpski znakovni jezik, a koje se zateknu na teritoriji grada Beograda ostvarujući svoja prava i obaveze.

Usluga će biti dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji.

Ovakav vid dostupnosti navedenih usluga, po prvi put, omogućiće gluvim i nagluvim osobama nesmetano ostvarivanje svakodnevnih potreba i aktivnosti, bez vremenskog ograničavanja, uz poseban naglasak na mogućnosti kontaktiranja hitnih službi u bilo koje vreme, što do sada nije bio slučaj.

Gluva osoba može tražiti uslugu prevođenja preko VRC-a ukoliko se nalazi neposredno pored čujuće osobe na istom mestu (prevođenje kod lekara, u banci, agenciji, informacije u raznim centrima, institucijama i dr), kao i ako želi da obavi telefonski razgovor sa čujućom osobom. Posebno naglašavamo korišćenje usluga različitih kol centara, hitnih službi i sl, što je izuzetno značajna mogućnost u vanrednim situacijama poput ove koju trenutno živimo.

Sve veći broj korisnika se opredeljuje za video prevođenje i koristi uslugu Video relej centra za svrhe prevođenja na terenu. U velikom broju slučajeva to predstavlja prednost, jer je krajnji rezultat zadovoljstvo korisnika i bolje iskorišćenje resursa i vremena. Postoje ipak određene situacije, poput specijalističkih pregleda, određenih razgovora, mobilnih situacija i sl. koje usled svojih kompleksnosti zahtevaju lično prisustvo tumača i stoga je neophodno da postoji i usluga prevoda uživo, koja je takođe deo Nacionalnog prevodilačkog centra i u okviru koje tumači pružaju usluge na terenu radnim danima, svim korisnicima srpskog znakovnog jezika, bez obzira na mesto prebivališta, za potrebe ostvarivanja prava i obaveza na teritoriji grada Beograda.

Kako među socijalno ugroženim i starijim sugrađanima, članovima organizacije, ima i dosta onih koji se ne služe uređajima koji podržavaju video pozive, važno je da ova usluga bude dostupna i u prostoru Gradske organizacije gluvih Beograda. Na taj način, ovi pojedinci tumača mogu da kontaktiraju i lično, dolaskom u prostorije GOGB-a, koji je i inače adresa na koju gluvi i nagluvi članovi najpre dolaze u cilju dobijanja podrške pri rešavanju različitih problema i izazova sa kojima se susreću. Na taj način usluge Nacionalnog prevodilačkog centra biće dostupne i najugroženijim članovima zajednice gluvih i moći će da se razvija pod budnim okom same zajednice gluvih i u pravcu njenih potreba.

Pored navedenog, u cilju unapređenja usluge Video relej centra – kvaliteta prenosa informacija putem video poziva, dostupnosti usluge, stabilnosti veze, lakše organizacije rada, bolje iskorišćenosti resursa i veće efikasnosti – postoji velika potreba za izradom jedinstvene aplikacije preko koje bi se pružala objedinjena usluga prevoda preko Video relej centra, što je sledeći korak u razvoju Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik.

Pored opremanja Nacionalnog prevodilačkog centra, SFF u okviru Nacionalnog dana davanja 2020. prikuplja sredstva za uspostavljanje 24-oročasovnog rada centra 365 dana u godini.

Nacionalni dan davanja je inicijativa Srpskog filantropskog foruma sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Srpski filantropski forum sprovodi inicijativu u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanja koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.