„Упознајтe породицу Нормал – Авантурe унивeрзалног дизајна“ јe видeо прича о значају унивeрзалног дизајна – дизајна за свe, која нас на врло јeдноставан начин и кроз сликовитe примeрe упознајe са породицом и прeпрeкама на којe они свакоднeвно наилазe. Тe прeпрeкe могућe јe уклонити дизајном који омогућава равноправно учeшћe сваког члана друштва, било да јe у питању бeба у колицима или старица са штапом.

„Упознајте породицу Нормал – Авантуре универзалног дизајна“ је видео прича о значају универзалног дизајна – дизајна за све, која нас на врло једноставан начин и кроз сликовите примере упознаје са породицом и препрекама на које они свакодневно наилазе. Те препреке могуће је уклонити дизајном који омогућава равноправно учешће сваког члана друштва, било да је у питању беба у колицима или старица са штапом. Зато је такав дизајн универзалан, јер су  у питању решења која свакој особи омогућавају физички и информациони приступ свему.

Универзални дизајн је дизајн који настаје на пресеку различитих потреба друштва и који доводи до решења која одговарају свима.

Универзални дизајн и приступачност су теме о којима смо имали прилике да дискутујемо у оквиру неколико панел дискусија током Месеца приступачности, обележеним под слоганом „Србија без баријера“, који је организован у оквиру обележавања овогодишњег Националног дана давања. Последња панел дискусија Србија без баријера – позитивни примери приступачности у нашем друштву организована је у сарадњи Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Српског филантропског форума.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је у сарадњи са Центром за изврсност у универзалном дизајну из Ирске и Савезом глувих и наглувих Србије синхронизовао видео „Упознајте породицу Нормал – Авантуре универзалног дизајна“ на српски језик и на српски знаковни језик, како би био приступачан свима.

Синхронизовани видео на српском језику можете погледати на овом линку, верзију са синхронизацијом и титлом на српском језику овде, а видео са титлом и преводом на знаковни језик на овом линку. Оригиналну верзију на енглеском језику можете видети на овом линку.

Видео „Упознајте породицу Нормал – Авантуре универзалног дизајна“ израдио је ирски Центар за изврсност у универзалном дизајну Националне управе за особе са инвалидитетом, у сарадњи са Институтом за технологију из Даблина, Маyноотх државним Универзитетом у Ирској, Дундалк ИТ, Националном мрежом за учење, Кембриџ Универзитетом, Институтом за технологију из Корка (ЦИТ) и Институтом за технологију из Бланчардстауна, у оквиру пројекта „Наставни план универзалног дизајна за трећи ниво образовања“.

Погледајте видео „Упознајте породицу Нормал – Авантуре универзалног дизајна“ са титлом и преводом на знаковни језик:

Српски филантропски форум је поводом Националног дана давања покренуо кампању “Србија без баријера” како би указали на проблеме неприступачности саобраћајница, јавних установа, стамбених зграда за сваку четврту особу у Србији. У оквиру кампање прикупљају се средства за оснаживање националног преводилачког центра за глуве. Могуће је придружити се преко https://www.donacije.rs/projekat/ndd-2020.

Национални дан давања је део Пројекта за унапређење оквира за давање који финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), а спроводи Коалиција за доброчинство, коју предводи Фондација „Ана и Владе Дивац”. Остали чланови Коалиције су Траг фондација, Цаталyст Балканс, СМАРТ Колектив, Српски филантропски форум, Форум за одговорно пословање и Привредна комора Србије.

Текст је пренет са портала Владе Републике Србије – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.