Градови Бeоград и Нови Сад и Градскe општинe Врачар и Савски вeнац, успоставили су мeђупштинску сарадњу потписивањeм Споразума о успостављању мeђуопштинскe сарадњe од странe градоначeлника и прeдсeдника општина.

Градови Београд и Нови Сад и Градске општине Врачар и Савски венац, успоставили су међупштинску сарадњу потписивањем Споразума о успостављању међуопштинске сарадње од стране градоначелника и председника општина.

Као резултат ове сарадње, основан је Сервис подршке у мобилности и комуникацији намењен особама са инвалидитетом, а у циљу повећања доступности услуга, информација и комуникација. Кроз међуопштинску сарадњу која је први пут успостављена на овај начин, удруживањем ресурса и капацитета, обезбеђује се размена искустава и добре праксе, повећава се ефикасност рада, унапређује примена принципа добре управе, а све са циљем подизања нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом и стварања једнаких могућности.

У оквиру новооснованог сервиса пружају се сервисне информације ( искључења воде, струје, измене на линијама градског превоза…) доступне и у звучном облику и на знаковном језику путем апликације за мобилни телефон Инфо за све, која је доступна на гоогле плаy , затим бесплатна услуга тумача за знаковни језик и СОС позив тумача за знаковни језик 24/7, у хитним случајевима, преко мобилне апликације, као и информације на Брајевом писму. Сервис ће штампати промотивне материјале и на Брајевом писму.

Грађани могу Сервису да пријаве баријере на јавним површинама (подигнути ивичњаци тротоара, стубићи и др.) и на објектима јавних инстутуција (непостојање рампи), те ће упутити пријаве надлежним органима да обезбеде приступачност и несметано кретање.

Контакт Сервиса: сервисинфозасве@гмаил.цом